กูย วิถีคนเลี้ยงช้างแห่งอีสานใต้

“กูย” หรือ “ส่วย” เป็นชาติพันธุ์เก่าแก่กลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานตอนใต้ โดยเฉพาะกูยที่เข้ามาตั้งรกรากที่บ้านตากลาง ต.กะโพ อ.จอมพระ จ. สุรินทร์ เป็นกูยที่มีความเชี่ยวชาญในการออกไปคล้องช้างป่า เรียกว่า “โพนช้าง” แล้วนำมาฝึกเลี้ยงจนเชื่อง ปัจจุบันชาวกูยบ้านตากลางยังคงรักษาวัฒนธรรมที่สืบทอดมาบางส่วนเอาไว้ได้ ขณะที่อาชีพการเลี้ยงช้างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และนั่นคือสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำรงวิถีคนเลี้ยงช้างที่เคยเป็นมาในอดีตของชาวกูยเอาไว้

กูย วิถีคนเลี้ยงช้างแห่งอีสานใต้
กูย วิถีคนเลี้ยงช้างแห่งอีสานใต้
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart