กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้มงคล 10 ชนิด 10 ล้านกล้าฟรี จองออนไลน์

พอดีไปเจอโครงการดีๆ ของกรมป่าไม้ ผมเลยนำข้อมูลจากกรมป่าไม้ ที่ แจกกล้าไม้มงคล 10 ชนิด 10 ล้านกล้าฟรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถจองกล้าไม้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://fp.forest.go.th/

วัตถุประสงค์โครงการ

1.มอบกล้าไม้มงคล
เป็นของขวัญในวันขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๔
ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

2.เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล
ให้กับประชาชนที่นํากล้าไม้
กลับไปปลูกในพื้นที่ของตน

3.เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับประเทศไทย

วิธีการจองกล้าไม้ฟรี

จองกล้าไม้ฟรี

เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้ว ให้เลือกจังหวัดที่ต้องการรับกล้าไม้นะครับ ซึ่งในวันที่ผมคลิ๊กเข้าไปดู บางจังหวัดจะยังไม่ได้เปิดให้จอง แต่ก็สามารถเลือกจังหวัดใกล้เคียงได้ครับ

จากนั้นเลือกว่าเราต้องการรับกล้าไม้ที่ไหน พอคลิ๊กเข้าไปแล้วก็จะให้ใส่จำนวนกล้าไม้ที่ต้องการ ให้ใส่จำนวนได้เลยครับ ไม่เกินคนละ 100 กล้า

กรอกรายละเอียดและทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

เงื่อนไขการจอง

  1. ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันขอรับกล้าไม้ ณ สถานที่รับกล้าไม้
  2. สามารถขอรับกล้าไม้ได้ไม่เกินคนละ 100 กล้า
  3. กรณีที่ไม่มารับกล้าไม้ตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอรับกล้าไม้ในครั้งนี้
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart