เพลงลูกทุ่ง

เพลงลูกทุ่ง เป็นเพลงที่ติดหูคนฟังมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เป็นเพลงที่แต่งขึ้นสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคม วัฒนธรรม เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง ได้อย่างเหมาะเจาะ งดงาม และกลมกลืน บรรยากาศของความเป็นลูกทุ่ง โดยเฉพาะการร้องเอื้อนที่ใช้ลูกคอ

Veradet.com
Logo

                                                                             

Shopping cart